Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

MLMA Konsult AB

Ekonom - till uthyrning

Är ni i behov av ekonomisk kompetens i ert bolag men inte vill anställa någon själva? Då kanske MLMA Konsult AB kan täcka era behov.

Behöver ni hjälp inom något av följande områden så tveka inte att ta kontakt för ett förutsättningslöst möte (använd gärna formulär Under flik Kontakt):

 * löpande ekonomiarbete såsom bokföring, ekonomisk rapportering, bokslut, deklarationer mm

* utveckling av den ekonomiska uppföljningen med avseende på såväl rutiner som it-stöd

* budget- och prognosarbete

* ekonomiska intäkts- och kostnadsanalyser

* ekonomiska analyser av andra bolag, ex inför förvärv, analys av konkurrenter och liknande

* diskussionspartner för utveckling av affärsverksamheten

* stöd i förändringsprocesser

* tillfällig uppbackning på ekonomiavdelningen vid sjukdom eller annan ledighet

* interimsuppdrag som controller, redovisnings- eller ekonomichef

* kortare såväl som längre uppdrag